• CH 01 - 42,8m2
  • CH 02 - 54m2
  • CH 02+2 - 64,9m2
  • CH 03 - 64,9m2
  • CH Studio - 36,9m2

Vinhomes Smart City - Mặt bằng căn hộ 01 phòng ngủ

Vinhomes Smart City - Mặt bằng căn hộ 02 phòng ngủ

Vinhomes Smart City - Mặt bằng căn hộ 03 phòng ngủ